Våre butikker

Over 200 helsearbeidere med stor kompetanse står klare til å hjelpe deg.

Her finner du opplysninger om bl.a: Navn på butikken, telefon, adresse og åpningstider.

Søkeord
Fylke
 

Utstyr, opplæring, kunnskap og omsorg
Banda har over 50 butikker med over 200 helsearbeidere fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Kjeden formidler hjelpemidler til kronisk syke samtidig som vi driver en omfattende informasjonsvirksomhet, opplæring og personlig oppfølging av den enkelte bruker/pasient. 

Helsearbeider med butikk og rådgivning
En bandagist er en helsearbeider som driver butikk med salg av helseartikler, formidling av sykepleieartikler, informasjon og brukerstøtte.

Individuell veiledning

Bandagisten har et eget samtalerom/prøverom der du kan ha en førstegangssamtale rundt din situasjon, om årsaker og muligheter. Du får hjelp til valg og tilpasning av hjelpemidler samt informasjon om bruk av utstyr og tett oppfølging. I tillegg kan bandagisten vurdere hvordan hjelpemiddelet fungerer, og hvilke justeringer som kanskje bør gjøres underveis.
Bandagisten har taushetsplikt og vil behandle alle opplysninger konfidensielt.

Kompetanse
Det stilles krav til dokumentert fagkompetanse hos ansatte i Bandabutikker som er medlem av Bandakjeden AS. 

3d

 

BANDA logoen på butikkene skal være ditt garantistempel for kvalitet. Du skal vite at når du handler og søker råd hos en Banda butikk møter du rådgivere som kan sitt fag.