Våre butikker

Over 200 helsearbeidere med stor kompetanse står klare til å hjelpe deg.

Her finner du opplysninger om bl.a: Navn på butikken, telefon, adresse og åpningstider.

Søkeord
Fylke
 

Produkter på blåresept

Bandabutikkene tar imot resepter og rekvisisjoner på sykepleieartikler innen urinlekkasje/inkontinens, kateter, stomi, ernæring, brystproteser, kroniske sår, diabetes og hoftebeskyttelse. Vi bidrar med råd og veiledning.

Vi har oppgjørsavtale med Helfo (tidligere NAV), noe som innebærer at vi har konsesjon for å formidle sykepleieartikler, brystproteser og ernæringsmidler på blå resept.

Rekvisisjoner etter § 5-14 ( BLÅRESEPTFORSKRIFTEN )

I forbindelse med utlevering av produkter på blåresept er det endel vanlige misforståelser som oppstår i forhold til eierskap, egenandeler, splitting av uttak o.l. Vi vil her prøve å belyse noen av momentene.
- Alle blåresepter utstedt samme dag av samme lege, skal betraktes som en rekvisisjon og danne felles grunnlag for egenandelsberegning
- Det er pasienten som eier blåresepten, og som dermed bestemmer hvem som skal utlevere varer på grunnlag av denne
- Hjemmesykepleien har fullmakt til å håndtere resepten på vegne av personer som er innlemmet i den kommunale helsetjenesten
- Pasienten kan dele opp uttaket av sykepleieartikler og næringsmidler etter eget ønske
- Egenandelen betales kun en gang selv om man henter produktene flere steder og flere ganger innenfor samme 3-månedersperiode
- Egenandeler, grenser og beløp
- Det oppnås frikort når man har nådd maksimumsgrensen for egenbetaling
- Frikort gir rett til å hente ut produkter ihht. blåresepten uten kostnader i gjeldende kalenderår
- Produkter godkjent på blåresept, se liste

Informasjon om våre produkter og leverandører: