Follow me on instagram

© 2016 Your Business Name!

Verdighet, livskvalitet og sult

Få dager før valget kunne regjeringsmedlemmer stolt fortelle at de ville gi fem millioner kroner til frivillige organisasjoner slik at de kan etablere en «matvennordning» i kommunene. 

Et bra tiltak, men også farlig fordi det kan tyde på at regjeringen ikke forstår alvoret.

En undersøkelse som er gjort i Oslo dokumenterer at opp mot halvparten av eldre, med hjemme-sykepleie, er underernærte eller i fare for å bli det. Dessverre er det ingen grunn til å tro at situasjonen vil være bedre i resten av landet og hos alle de eldre som ikke får regelmessig tilsyn av hjemmesykepleien.

God ernæring er lønnsomt

En beregning Helsedirektoratet har fått gjennomført viser at norske sykehus kan spare 800 millioner kroner årlig ved å forebygge underernæring hos sykehusenes pasienter. Helsedirektoratet hadde opprinnelig gjort en beregning som viste mulige kostnadsbesparelser på 242 millioner kr per år ved å forebygge og behandle underernæring i norske sykehus. Hanne Juel har gått gjennom beregningene og mener at den mulige besparelsen er rundt 800 millioner kr per år.

2 milliarder kastet bort

Tar vi med kostnadene som følge av underernæring hos eldre som bor hjemme, eller på sykehjem, snakker vi nok om at Norge kaster bort mellom 1,5 og 2 milliarder kroner årlig på dårlig ernæring. Men det er kanskje ikke tallene som er mest skremmende: Verre er den uverdighet vi viser ved å akseptere at våre eldre og syke blir systematisk underernærte og feilernærte.

Livskvalitet og verdighet

Vi som er Bandagister er spesielt opptatte av livskvaliteten til pasienter og eldre. Og vi synes det er direkte forferdelig og uverdig at mange pasienter og eldre ikke får god nok mat når de er under offentlig omsorg. Dette blir spesielt uforståelig når det er dokumentert hvor lønnsomt det vil være å sikre dem skikkelig ernæring.

Hvor er hodet og hjertet til politiske- og faglige ledere i stat og kommuner når de tillater at eldre går sultne til sengs dag etter dag?

Gjennomgripende endring

Det krever politisk, administrativt og faglig mot å satse på lønnsom forebygging. Forebygging som vil gi våre eldre en verdig hverdag med god livskvalitet. På noen sykehus, og i noen kommuner, blir det nå tatt skikkelig tverrfaglig tak i denne utfordringen og resultatene viser seg raskt.

Regjeringens tiltak for å skaffe eldre «matvenner» er et fint tiltak, men slik det ble presentert luktet det harskt av valgflesk. For underernæring hos eldre er et sammensatt og alvorlig problem som ikke løses ved en ørliten ekstra slant til frivillige organisasjoner. Her er det verdier, holdninger, arbeids-prosesser og økonomiske prioriteringer som må endres både hos politikere, administrative ledere og helsearbeidere i ulike profesjoner. Det handler om å løfte blikket fra enkeltpostene på budsjettet og forstå at forebygging virkelig lønner seg.

Matvenn

Og du som leser dette kan bidra på din måte. Bruk litt mer tid sammen med dine eldre, sett av tid til å spise sammen med dem – litt oftere. Og har du mulighet for det – bli gjerne en matvenn – du også!

mm
Administrerende direktør i Bandakjeden og leder av det bransjepolitiske utvalget BNU. Med 30 års erfaring fra bransjen.
Ingen kommentarer

Legg igjen et svar