Follow me on instagram

© 2016 Your Business Name!

Regjeringen truer bandagistene

Fremskrittspartiet og Høyre gjør alt de kan for å kvele bandagistbransjen i Norge – sakte, men sikkert. 

År for år strammes rammevilkårene. I regjeringens statsbudsjett for 2018 foreslås det innstramninger som kan få dramatiske konsekvenser for kronisk syke her i landet.

Vi som er Bandagister er en relativt ukjent yrkesgruppe med 200 helsearbeidere og 52 butikker/rådgivingssenter som forvalter «blåresepter» for 300 M NOK/år. Medlemmene, som for det meste er kvinner, eier butikkene og kjeden. Vi som er Bandagister gir gratis veiledning og tett oppfølging av pasienter som er kronisk syke. Det som kjennetegner oss er at vi har:

  • Solid helsefaglig bakgrunn
  • Egne samtalerom med godt utstyr
  • Svært god tid til pasienten sammenlignet med fastlege og apotek
  • Tett oppfølging av pasienten noe som forebygger komplikasjoner, lidelser og ekstrakostnader

Vi har god dokumentasjon på rollen vi spiller i helsevesenet. Innen stomi er vi kanskje ett av de ledende kompetansemiljøene i Norge. Bandagistene sparer samfunnet for betydelige beløp fordi vi gir pasientene som har fått en stomi god informasjon, hjelp til å velge/tilpasse produkter og løpende oppfølging og omsorg. Denne rådgivningen forebygger komplikasjoner som ellers ville ha oppstått og som hadde kostet samfunnet dyrt, men kanskje først og fremst: Redusert pasientens livskvalitet; helt unødvendig.

Våre Bandagister landet rundt gir også mye informasjon, råd og støtte til helsearbeidere på sykehus, i hjemmesykepleien og i primærhelsetjenesten.

Den betydelige gratis rådgivningen de gir pasienter og helsearbeidere over hele landet finansieres via den avansen de får ta på produkter som formidles via «blå» resept.

Når Regjeringen nå foreslår å redusere avansen så truer det bransjens eksistensgrunnlag og den personlige oppfølgingen av pasientene som særpreger oss som bransje – og som kanskje er det viktigste bidraget vi gir for å redusere Statens helseutgifter.

Forslaget fra Regjeringen er korttenkt fordi regjeringen forsøker å spare penger på en klønete måte som i det lange løp vil øke helseutgiftene og redusere pasientenes livskvalitet.

mm
Administrerende direktør i Bandakjeden og leder av det bransjepolitiske utvalget BNU. Med 30 års erfaring fra bransjen.
Ingen kommentarer

Legg igjen et svar