Follow me on instagram

© 2016 Your Business Name!

Sko halverte sykefraværet

På Helgelandsheimen halverte de sykefraværet med sterkere fokus på de ansattes personlige behov – og gode sko. Gode sko som er tilpasset den enkelte sin arbeidssituasjon, kropp og føtter.

Sykefraværet er dessverre høyt hos kommunalt ansatte innen brukerrettede helse- og omsorgstjenester. I 2015 var det på 11,8 prosent og dette er om lag dobbelt så høyt som i alle andre yrkesgrupper sammenlagt. På Hægelandsheimen i Vennesla var sykefraværet i 2009 på hele 16 prosent, men tre år senere hadde de klart å redusere det til langt under halvparten.

– Våre ansatte har lange arbeidsdager på harde gulv og de løfter mye og ofte i løpet av arbeidsdagen, forteller enhetsleder Anita B. Åsan. Vi forsøkte derfor først med grundig innføring i bruk av hjelpemidler og riktige arbeids- og løfteteknikker, men dette ga ikke noen målbar effekt.

– Vi tok da et tydeligere tak i den enkelte sin situasjon og avdekket at det var mange som slet med vonde knær, slitasje, belastningsskader, muskel og skjelettlidelser. Vi fikk med oss bedriftshelse-tjenesten og hovedverneombudet i kommunen og laget etter hvert et prosjekt som også omfattet Stamina og NAV.

– I prosjektet avdekket vi at føttene kunne være roten til mye av sykefraværet og at valg av riktig fottøy kunne være et interessant hovedgrep. Vi engasjerte derfor fotterapeutene i selskapet «Baisfot» for å analysere den enkeltes føtter og gi råd om valg av riktig fottøy.

Analyse av den enkelte sin fot

– Føttene er kroppens grunnmur, understreker Solveig Annie Magnussen i Basisfot. Derfor må vi vite mest mulig om den enkeltes fot før vi kan gi råd om hva slags fottøy vedkommende bør bruke. I dette prosjektet undersøkte en fotterapeut den enkeltes føtter grundig. Deretter skanner vi føttene med en datamatte som er full av sensorer. På denne måten får vi dokumentert belastninger på ulike deler av foten, vi får avdekket feilstillinger og den viser oss også hvor tyngdepunktet i den enkeltes kropp ligger. 

Sko «slanket» 11 kilo

– Hjemmesykepleiere og hjemmehjelper går mye på harde gulv og de tar ofte mange tunge løft i løpet av en arbeidsdag. For disse er riktig demping i skolene svært viktig. Veier du 75 kilo kan en godt dempet sko redusere belastningen på føttene dine med hele 11 kilo, forteller Magnussen i Basisfot.

 Gode sko ga rask effekt

På Hægelandsheimen fikk alle ansatte tilbud om spesialtilpassede sko mot en egenandel og nesten alle de 50 ansatte takket ja til å være med i prosjektet. På kjøkkenet fikk de vanntette og smussavvisende sko med demping og individuelt tilpassede såler. Hjemmesykepleierne og hjemmehjelpene fikk sandaler med skreddersydde såler og demping tilpasset sin krevende arbeidsdag.

Resultatet viste seg raskt: To år etter at prosjektet ble satt i gang var sykefraværet redusert fra 16 til 6,3 prosent.

– Det er nok flere årsaker til den store reduksjonen i sykefraværet. Men jeg er overbevist om at vårt hovedgrep, rettet mot føtter og fottøy, er en vesentlig årsak, forteller enhetsleder Anita B. Åsan.

Dette blogginnlegget bygger på en artikkel i Livskvalitet nr 1/2017 skrevet av Trine K. Dabbadie

mm
Etbl 1995
Ingen kommentarer

Legg igjen et svar