Follow me on instagram

© 2016 Your Business Name!

Vi trenger en smart regjering

Da er Stortingsvalget over for denne gang og vi har fått en regjering som skal styre landet de neste fire årene. 

Vi i Bandagistkjeden er partipolitisk nøytrale, men vi er opptatt av to ting når det er valg:

• At alle som har stemmerett bruker den

• At vi får et smart Storting og en smart regjering

For oss som jobber med å gi kronisk syke en bedre livskvalitet er det avgjørende at vi har smarte politikere i kommunene, i fylkene og på Stortinget. Med smarte politikere mener vi intelligente oppegående menn og kvinner som forstår at det er klokt å forebygge framfor å reparere. At det er smart å tenke langsiktig i helsepolitikken slik at samfunnets midler brukes på en klok måte.

De siste årene har vi dessverre sett flere eksempler på det motsatte. Vi har sett politikere som gir styringssignaler som fører til at HELFO, og andre aktører innen helsesektoren, gjør livet vanskeligere for de sykeste av de syke blant oss. Moderne utstyr som forebygger dyre komplikasjoner blir vraket framfor billige løsninger som ikke bidrar til god livskvalitet for pasienten.

Det som særpreger Bandagistenes rolle i helsevesenet er at vi har god tid til den enkelt pasient. God tid til å gi pasienter, som har fått livet sitt «snudd på hodet», god opplæring i bruk av medisinsk utstyr og god støtte til å leve med sin diagnose. Det er den lille fortjenesten vi har på utlevering av hjelpemidler på «blå resept» som har gitt oss denne ekstra ressursen som betyr så mye for så mange over hele landet. Når departementet og HELFO tidligere har brukt alle muligheter til å kvele vår fortjeneste så river de også livsgrunnlaget under en viktig bransje i landets helsetilbud. Meget korttenkt og absolutt ikke smart.

Vi trenger derfor en smart regjering som klarer å se langsiktig, som forstår at forebygging lønner seg og som forstår at den tette oppfølgingen vi gir av kronisk syke er en ressurs for samfunnet. Vi trenger en smart regjering som er opptatt av å gi kronisk syke smarte hjelpemidler som forebygger fordyrende komplikasjoner og gir god livskvalitet.

Norge er et av de få land i verden som har ressurser til virkelig å tenke og handle langsiktig og smart. De som nå har fått plass på Stortinget kan derfor virkelig gjøre store ting: De kan prioritere langsiktig og legge vekt på god livskvalitet – også for de som er kronisk syke.

mm
Administrerende direktør i Bandakjeden og leder av det bransjepolitiske utvalget BNU. Med 30 års erfaring fra bransjen.
Ingen kommentarer

Legg igjen et svar