Follow me on instagram

© 2016 Your Business Name!

  • Helsebutikken på Nordstrand, Oslo

    Helsebutikken på Nordstrand ligger på Sæter med gode parkeringsmuligheter og i umiddelbar nærhet til både buss og trikk. Vi betjener blåresepter innenfor stomi, inkontinens, ernæring og diabetes, og ulike produkter innen sårbehandling og kompresjon. Vi er behjelpelig med tilpassing av brystproteser og tilhørende utstyr, badetøy, undertøy…