Follow me on instagram

© 2016 Your Business Name!

  • Førde Medikal AS, Førde

    Førde Medikal har vore i drift i snart 27 år. Våre satsingsfelt er i hovudsak stomi, inkontinens, kateter, sondenæring, bryst-proteser og kateter. Medikalen var mellom dei første som fekk e-resept i fylket. Vi har fleir blå-reseptar registrert hos oss enn dei fleste apotek i fylket….